Vliianie smennoǐ raboty s neuporiadochennym rezhimom truda i otdykha na nekotorye ob''ektivnye pokazateli sna.

Translated title of the contribution: Effect of shift work with an irregular work and rest schedule on objective sleep indices

B. I. Shkol'nikov*, V. M. Shakhnarovich, A. M. Goncharenko, V. S. Rotenberg

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Translated title of the contributionEffect of shift work with an irregular work and rest schedule on objective sleep indices
Original languageRussian
Pages (from-to)18-21
Number of pages4
JournalMeditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya
Issue number7
StatePublished - Jul 1977

Cite this