הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה

Translated title of the contribution: The Rite that was not: Temple, Midrash and gender in Tractate Sotah

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני קהל צופים ברחבת המקדש. הספר הטקס שלא היה הוא קריאה מחדש בטקס יוצא דופן זה. המחבר בוחן את התהוותו, את יחסו למקורו המקראי ואת תפקודו בבית המדרש החז"לי. במוקד הספר ניצבת חידת המעשים האלימים, שלרובם אין זכר במקורו הכוהני או בחיבורים מתקופת הבית השני, ועל כן דומה שהם חידוש של בית המדרש התנאי. אולם בה בעת סותרים מעשים אלה את דרכי הענישה המקובלים אצל חז"ל ואת אתוס הצניעות שלהם, שלפיהם מקפידים חכמים להימנע מהשחתת הגוף ומחשיפתו ברבים. באמצעות ניתוח מדוקדק של משנת סוטה, מקבילותיה בספרות התנאית ופירושיה בתלמודים, ותוך שימוש בכלים תאורטיים של חקר הטקסים ולימודי מגדר ותרבות, מצביע המחבר על מקורו של טקס הסוטה המשנאי בתיאורי עונשים של הנואפות בספרות הנבואה המקראית. מתוך כך נטען, כי הטקס שבמשנה אינו שריד של טקס שנהג בבית המקדש, כמקובל במחקר, אלא יצירה בית מדרשית מן המאה השנייה, וכי טקס מעין זה לא התקיים בפועל מעולם. הספר מציע לקרוא את הטקס לא כתיאור ראלי אלא כפנטזיה תנאית העוסקת בסכנות הטמונות בנשים וב(חוסר) האפשרות להתמודד עמן. מוצעת בו פרשנות חדשה למסכת סוטה החידתית, ועמה מבט חדש על היחסים שבין מקדש, מדרש ומגדר בתרבות התלמודית.
Translated title of the contributionThe Rite that was not: Temple, Midrash and gender in Tractate Sotah
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס
Number of pages316
ISBN (Electronic)9789654939812, 9654939819
ISBN (Print)9789654933209, 9654933209
StatePublished - 2008

ULI Keywords

  • uli
  • Talmud Bavli -- Sotah -- Commentaries
  • Talmud Bavli -- Sotah -- Criticism, interpretation, etc
  • Talmud Bavli -- Sota -- Commentaries
  • Talmud Bavli -- Sota -- Criticism, interpretation, etc

Cite this