הנכבה הפלסטינית בציבוריות הישראלית: על תצורות ההתכחשות והאחריות

Translated title of the contribution: The Palestinian Nakba in Israeli Public Sphere

אמל ג'מאל, סמאח בסול

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מחקר זה עניינו דפוסי הבנייתן של תפיסות הנכבה הפלסטינית בתודעה הקולקטיבית הישראלית, כפי שהן משתקפות בשיח התקשורתי בישראל. מטרת המחקר היא לעמוד על מידת ההכרה הישראלית בנכבה הפלסטינית או ההתכחשות לה ומידת קבלת האחריות להיווצרותה. דפוסי ההכרה בנכבה, ההתכחשות לעצם קיומה או האחריות להתרחשותה יש בהם כדי לאפשר לנו הצצה באופן שבו היא נתפסת בציבוריות הישראלית ובמידה שבה הנכבה וזיכרון הנכבה מהווים גורם חשוב בעיצוב דפוסי ההתנהגות של הציבור הישראלי בשנים האחרונות. אלה מגיעים עד כדי חקיקת חוק המגביל את ציון הנכבה באירועים ציבוריים, ובכך יש בהם פגיעה יסודית בעקרונות חופש המצפון וחופש הביטוי. הנחת יסוד בסיסית במחקר זה היא שהשיח התקשורתי, במיוחד מאמרי הדעה בעיתונים מרכזיים, לא רק משקפים עמדות רווחות ומגוונות בתודעה הקולקטיבית הישראלית כלפי הנכבה, אלא גם מעצבים אותה ויוצרים את גבולות השיח המקובל כלפיה.--
Translated title of the contributionThe Palestinian Nakba in Israeli Public Sphere
Original languageHebrew
Place of Publicationנצרת
Publisherאעלאם - מרכז תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל
Number of pages128
ISBN (Print)9789657538111
StatePublished - 2014

ULI Keywords

  • uli
  • Arab-Israeli conflict -- Mass media and the conflict
  • Arab-Israeli conflict -- Press coverage -- Israel
  • Arab-Israeli conflict -- Israel -- Public opinion
  • Arab-Israeli conflict in mass media

Cite this