השלב האחרון: מחקרי החסידות של גרשם שלום

Translated title of the contribution: The Latest Phase: Essays on Hasidism by Gershom Scholem

דוד אסף (Editor), אסתר ליבס (Editor), גרשם שלום

Research output: Book/ReportBook

Abstract

גרשום שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פטירתו לא חדלים מעיינות יצירתו הרבגונית לפכות. אישיותו ומפעלו ההגותי והמדעי פושטים צורה ולובשים צורה ומפרנסים עשרות בפרים ומחקרים בכל השפות.שלום עסק לא מעט בחסידות ובעולמה, והשלב האחרון – הקרוי כך על שם המאמר הפותח את הקובץ – מכנס לראשונה את כל מאמריו בתחום זה. מנעד עיסוקם של מחקרי החסידות של שלום רחב ומגוון: החל בעולמו הרוחני של הבעש"ט ודמותו ההיסטורית, עבור בשאלת נטרולה של המשיחיות בחסידות וכלה בפולמוסו הידוע של מרטין בובר. הגות, היסטוריה, ביבליוגרפיה, תעודות היסטוריות שזוכות לפירוש מקורי ומפתיע, ביקורת נוקבת של סופרים וספרים, חידושים ותובנות – כל אלה פילסו דרכים חדשות בהבנת החסידות, הם מלווים את מחקרה ועדיין לא נס לחם. כל המחקרים נדפסו מחדש וצורפו להם הערות רבות ונספחים הממקמים את המאמרים המקוריים בהקשר המיוחד של כתיבתם ומעשירים אותם מבחינה ביבליוגרפית. -- תקציר:
Translated title of the contributionThe Latest Phase: Essays on Hasidism by Gershom Scholem
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherעם עובד; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס
Number of pages420
ISBN (Print)9789654933230
StatePublished - 2008

DanaCode

  • DanaCode

ULI Keywords

  • uli
  • Hasidism
  • Chasidism
  • Hassidism
  • Hasidic literature

Cite this