השפעת הרגולציה שחלה על מערכות מידע פיננסיות של חברות ציבוריות בישראל על איכות הדיווח הכספי

Translated title of the contribution: The effects of regulations on financial information systems of public companies in Israel on the quality of their Financial statements

דן עמירם, ארז בדר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בוחן האם יש לדרישות רגולטוריות שיצרו סטנדרטיזציה במערכות ה- ERP של חברות ציבוריות בישראל השפעה חיצונית חיובית (Positive externality) על איכות הרווח המדווח. ייתכן שתקנות רשות המיסים המחייבות חברות לנהל באופן אחיד את הנתונים הפיננסיים שלהן בתוכנות ה- ERP , צמצמו גם את היכולת של חברות להטות את הדיווח הכספי למשקיעים, והביאו להשפעה חיצונית חיובית באיכות הרווח המדווח. מאידך, יש הסוברים כי דיווח כספי למשקיעים מבוסס על אומדנים רבים של מנהלים, והגבלת ההטיות בדיווח לרשות המיסים אינה משפיעה על יכולתם של מנהלים להטותאת הרווח המדווח למשקיעים. לצורך בחינת ההשערה, בדקנו האם כתוצאה מתקנה רגולטורית משנת 2009 חל שיפור באיכות הרווח, ועשינו זאת על ידי מדידת איכות הרווח לדוחות כספיים של חברות ישראליות באמצעות חישובים המבוססים על חוק בנפורד. התוצאות לא מצביעות על שיפור באיכות הרווח אחרי החלת התקנה ב- 2009, ועקביות עם החלופה כי למנהלים נתון שיקול דעת בדיווח כספי למשקיעים. כמו כן, איכות הרווח המדווח אינה מושפעת באופן מהותי מאופן הדיווח לרשות המיסים וגם עם כך של מבחנים הסטטיסטיים שאנחנו משתמשים בהם במדגם שלנו כוח מספק על מנתלאתר את השינוי המצופה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe effects of regulations on financial information systems of public companies in Israel on the quality of their Financial statements
Original languageHebrew
Pages (from-to)85-94
Number of pages10
Journalחידושים בניהול
Volume9
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Delegated legislation
 • Enterprise resource planning
 • Financial statements
 • Municipal corporations
 • Profit
 • דיווח כספי
 • חברות ציבוריות
 • מערכות ERP (מערכות מידע למנהלים)
 • רגולציה (מדיניות ציבורית)
 • רווחיות

Cite this