תקשורת מורים-תלמידים באתרי רשתות חברתיות ויחסי מורים-תלמידים: מבט משני הצדדים

Translated title of the contribution: Teacher-Student SNS-Mediated Communication and Teacher-Student Relationships: A View from Both Sides

אלונה פורקוש-ברוך, ארנון הרשקוביץ, רבקה אנג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

יחסי מורים ותלמידים הינם חיוניים לרווחתם ולקידומם הלימודי והחברתי של תלמידים, כמו גם לפיתוחם המקצועי והאישי של מורים. בעידן הדיגיטלי, יחסים אלו יכולים להתפתח גם מחוץ לשעות הלימודים ולגבולות הכיתה ובית הספר, בין היתר באמצעות אתרי רשתות חברתיות. מאמר זה בוחן הבדלים בין בחטיבה ובתיכון שמחוברים ( N=587) ותלמידים (N=160) מאפייני מורים בפועל לתלמידיהם/מוריהם בפייסבוק ובין אלו שאינם מחוברים אך מעוניינים בחיבור. המחקר מבוסס על איסוף נתונים כמותי, אשר בחן מאפיינים אישיים, עמדות כלפי שימוש בפייסבוק ותפיסות יחסי מורים-תלמידים. מן הממצאים עולים הבדלים במאפיינים האישיים בין שתי הקבוצות (המחוברים והמעוניינים בחיבור) בקרב שתי האוכלוסיות (מורים ותלמידים). עוד נמצא כי בשתי האוכלוסיות, המעוניינים בחיבור הפגינו עמדות חיוביות יותר ביחס לשימושי פייסבוק בהוראה/למידה והתנגדו יותר למדיניות האוסרת על קשרי מורים-תלמידים באתרי רשתות חברתיות. בנוסף, עולה כי בקרב התלמידים המעוניינים בחיבור, מידת הקירבה המדווחת למוריהם גבוהה יותר מבין אלו שאינם מעוניינים בחיבור. מחקר זה עשוי לסייע בידי מקבלי ההחלטות בבואם לקבוע מדיניות בנוגע לקשרי מורים-תלמידי באמצעות אתרי רשתות חברתיות. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionTeacher-Student SNS-Mediated Communication and Teacher-Student Relationships: A View from Both Sides
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע147-ע154
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Facebook (Electronic resource)
  • Online social networks
  • Teacher-student relationships
  • מורים ותלמידים
  • פייסבוק
  • רשתות חברתיות באינטרנט

Cite this