בחינת מאפייני השימוש בווידאו על ידי הלומדים ב-‏MOOC

Translated title of the contribution: Studying the Characteristics of Video Usage by Learners in MOOC

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הווידאו מהווה אמצעי למידה מרכזי ב-MOOC. מחקר זה בחן את מאפייני השימוש בווידאו על ידי המשתתפים בקורס MOOC, בהתייחס להיבטים הבאים: היקף ומידת השימוש של משתתפי הקורס בווידאו, היקף השימוש בקטעי הווידאו השונים לאורך הקורס ואפיון טיפוסי לומדים, על סמך מאפייני השימוש שלהם בווידאו. המחקר נערך במתודולוגיה של כריית נתונים. נמצא כי מספר גבוה של משתתפים השתמשו בקטעי הווידאו בקורס אך מחציתם צרכו אותם במידה חלקית בלבד. לאורך השבועות הראשונים של הקורס חלה ירידה משמעותית במספר המשתתפים שצרכו את הווידאו באופן מקוון. בהתבוננות על צריכת קטעי הווידאו השונים לאורך הקורס נמצא כי חלק משמעותי מהלומדים שצרכו את הווידאו באופן מקוון "עקבו" אחר קטעי הווידאו שהועלו לאתר מדי שבוע. באמצעות אשכול זוהו שישה טיפוסי לומדים, על סמך המאפיינים הבאים: מספר קטעים שנצפו באופן מקוון, מספר קטעים שהורדו, מספר שאלוני וידאו שנענו, מספר שבועות אקטיבים בווידאו וקבלת סרטיפיקציה. שני אשכולות אפיינו לומדים שקיבלו סרטיקפיציה וארבעת האחרים אפיינו משתתפים שלא קיבלו סרטיפיקציה. ביניהם, נמצא אשכול שאפיין משתתפים אשר לא קיבלו סרטיפיקציה אך צרכו את הווידאו ואת שאלוני הווידאו במידה ניכרת. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionStudying the Characteristics of Video Usage by Learners in MOOC
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages167-177
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Data mining
  • MOOCs (Web-based instruction)
  • Video recording

Cite this