חסידים ושבתאים, אנשים ונשים

Translated title of the contribution: Studies in Hasidism, Sabbatianism and gender

עדה רפפורט-אלברט, עמנואל אטקס (Editor), דוד אסף (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

" הספר פורש בפני הקורא את שלושת תחומי מחקרה העיקריים של עדה רפפורט-אלברט; תולדות החסידות; השבתאות על גלגולה הפרנקיסטי וזיקתן של נשים יהודיות לחיי הרוח בכלל ולתנועות אלה בפרט, לאור הדרתם מאורחות החיים ומכל המסגרות המוסדיות והחברתיות שנועדו לטפח ולהעצים את כוחות הרוח הגבריים. הספר דן בשלבי התפתחותה הראשונים של החסידות כתנועה, בספרות 'השבחים' החסידית מראשיתה ועד לביטוייה ההיסטוריוגרפיים כביכול כתנועת חב"ד המודרנית, בפרקים בחייו ובתורתו של ר' נחמן מברסלב, בפולמוס משכילי עלום-שם על החסידות המתגלה ככתב הגנה על עיקריה, בביקורת המסורות העממיות של מעמד הנשים בחסידות, בחזון השוויון המגדרי של השבתאות ומימושו בדרכים שונות ומשונות בכל שלביה ותהפוכותיה של התנועה המשיחית, וכן במעמדן החריג של אלמנות - כמשתקף בזיכרונותיה של גליקל מהאמל - שגבוליותן המגדרית היא שפתחה להן פתח לפעילות רוחנית כדרך הגברים". -- כריכה אחורית.
Translated title of the contributionStudies in Hasidism, Sabbatianism and gender
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
Number of pages522
ISBN (Print)9789652273178
StatePublished - 2014

DanaCode

  • DanaCode
  • 018500006453

ULI Keywords

  • uli
  • Hasidism -- History
  • Sabbathaians -- History
  • Women in Jainism

Cite this