Osmanlı'da bilim: kültürel yaratı ve bilgi alışverişi

Miri Shefer-Mossensohn, Kübra Oğuz (Translator)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Osmanlı{u2019}nın İslamiyet{u2019}in altın çağından sonraki kültürel ve teknolojik gelişmesinin kendi içine kapalı bir şekilde gerçekleştiği, yeniliklere karşı duyulan ilginin giderek azaldığı ve sonuçta imparatorluğun duraklama ve gerileme dönemine girdiği uzun yıllar boyunca genel kabul gören bir görüştü. Özellikle Batı dünyası 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarındaki Osmanlı{u2019}yı böyle görüyordu. Bu alanda son 60 yılda İngilizce yazılmış ilk eser olma özelliğini taşıyan Osmanlı{u2019}da Bilim kitabında Miri-Shefer-Mossensohn, Osmanlı toplum ve kültürünün zengin bir bilimsel hayatı mümkün kılabilecek bereketli ortamı sağladığını öne sürmektedir. Osmanlılar dışarıdan gelen icat ve buluşları kendi ihtiyaçlarına göre değiştirerek bunları geliştirmede çok başarılıydı. Örneğin, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu dünyanın yedinci en uzun telgraf ağına sahipti. Hatta modern iletişim altyapısı bakımından zamanın en gelişmiş devletlerinden biriydi. İmparatorluk içinde bilim, eğitim ve öğretim mekanizmaları, teknolojik gelişmelerde devletin üstlendiği rol ve bilimi üreten ve kullanan Türkçe ve Arapça konuşan Osmanlılar üzerinde önemli bir rol oynamıştır. Sonuç olarak, Osmanlı{u2019}nın bilimle olan ilişkisi, imparatorluğun altı yüz yıl sürmesini sağlayan dinamik unsurlardan biridir. Bu doğrultuda Osmanlı{u2019}da Bilim, bilginin ?ne? olduğu sorusundan ziyade ?nasıl? sorusuna, yani Osmanlı{u2019}nın bilgiyle etkileşime geçtiği süreçlere ve bunlara atfettiği değerlere odaklanmıştır. Çeşitli zaman ve mekânlarda Osmanlı için bilmeye değer şeyler nelerdi? Osmanlı bunları nasıl öğrenmeye çalıştı? Karşılaşılan zorluklar nelerdi? Osmanlı{u2019}nın sistemleştirilmiş bilgiyle olan deneyimlerinin ortaya çıkarıldığı Osmanlı{u2019}da Bilim, erken modern dönem Ortadoğu bağlamında ?bilim? etiketinin altında yatanların tanımlanması açısından da bir rehber niteliğindedir.

Original languageTurkish
Place of Publicationİstanbul
Publisherİş Bankası Kültür Yayınları
Number of pages300
ISBN (Print)9786052956755, 6052956755
StatePublished - 2018

Publication series

Nameİnceleme Araştırma Dizisi
No.4364
NameTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları
No.4364

Cite this