הערכה מושכלת: מתיאוריה למעשה

Translated title of the contribution: Mindful assessment

Research output: Book/ReportBook

Abstract

זה ספר אותנטי על חשיבה של מורים במהלך שלבי פיתוח של כלי הערכה, העברתו לתלמידים, ניתוח התוצאות והפקת המשוב לשיפור ההוראה והלמידה. כל פרקי הספר נכתבו על-ידי מורים שקיבלו הכשרה בנושא "הערכת הישגים" במסגרת לימודיהם לתארים שני או שלישי, וניסו ליישם את אשר למדו במסגרת עבודתם. בכל פרק מודגשים שיקולי-הדעת, ההרהורים, הלבטים והלקחים מן ההתנסות המדווחת, ומובאות עצות למורה המתעתד לצאת למסע מסוג זה. הספר כולל מגוון כלי הערכה: מטלות ביצוע תחומיות, בינתחומיות ועל-תחומיות, תצפית, יומנים לתיעוד למידה ותלקיט. כל הכלים הללו חוסים תחת המטרייה שכותרתה "הערכה חלופית", ואשר יישומה האידיאלי מהווה חלק מתרבות הוראה-למידה-הערכה (הל"ה), המבוססת על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים כלי ההערכה הנידונים בפרקים השונים פותחו לצורכיהם של תלמידים בגילאים שונים, החל בבית-הספר היסודי, המשך בחטיבת-הביניים ובית-הספר התיכון וכלה במסגרות החינוך העל-יסודי. הספר מיועד לאנשי חינוך: מורי מורים. מורים בפועל, פרחי-הוראה, מנהלים, מפקחים, מדריכים וכל מי שמתעניין בתחומי הוראה והערכה ובחשיבת מורים על-אודותם.
Translated title of the contributionMindful assessment
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות
Number of pages381
ISBN (Print)9652743054
StatePublished - 1999

ULI Keywords

  • uli
  • Educational tests and measurements -- Israel
  • High school seniors -- Israel -- Examinations

Cite this