רשת משפטית: משפט וטכנולוגיית מידע

Translated title of the contribution: Legal Network: Law and Information Technology

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

" טכנולוגיות מידע דיגיטליות משנות את חיינו. יותר ויותר פעילויות מהסביבה הפיזית עוברות לסביבה הוירטואלית של רשתות דיגיטליות: עבודה, מסחר, מחקר, קהילה, תקשורת בין-אישית וגם אהבה, חברות וזיכרון. מטבע הדברים, הפעילות האנושית מעוררת סכסוכים ומחלוקות המחייבים הכרעה משפטית. באינטרנט, פועלים גם גורמים שליליים שפעולתם מחייבת הסדרה... היחס שבין משפט וטכנולוגיה יש בו גם עקרונות וערכים... בין המשפט והטכנולוגיה מתקיימים יחסי גומלין ושיח מתמיד. הספר עוסק בקשר המורכב שבין משפט לטכנולוגיה. המאמרים בספר בוחנים קשר זה, ומנסים לפענח את קשרי הגומלין שבין הרשת המשפטית לרשת הטכנולוגית מנקודות מבט שונות. בפרקי הספר נדונים ההבניה החברתית של הטכנולוגיה, מהותו של המידע, צורות ההסדרה המגוונות, מגבלות כוחו של המשפט, סוגיות ספציפיות של פרטיות, של זכויות יוצרים ושל שימור דיגיטלי והשתקפות של המשפט בתקשורת ההמונים. בספר מוצגים ממצאים אמפיריים על השימוש המשפטי במונח 'אינטרנט', וכן נבחנת השפה המשפטית שהתפתחה עבור האינטרנט וזירצת האינטרנט העברית". -- מעטפת אחורית.
Translated title of the contributionLegal Network: Law and Information Technology
Original languageHebrew
Place of Publicationרמת אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למשפטים על-שם בוכמן
Number of pages485
ISBN (Print)9789659165810
StatePublished - 2011

Publication series

Nameמשפט, חברה ותרבות
Publisherאוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למשפטים על-שם בוכמן
Volume[7]

ULI Keywords

  • uli
  • Copyright and electronic data processing
  • Information networks -- Law and legislation
  • Information technology -- Law and legislation -- Israel
  • Internet -- Law and legislation
  • Technology and law
  • Electronic data processing and copyright
  • Cyberspace -- Law and legislation
  • Law and technology

Cite this