מרחוב בן-גוריון לשארע אל-רשיד: על סיפורת מזרחית

Translated title of the contribution: From Ben-Gurion street to Shari' al-Rashid

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"הסיפורת המזרחית צמחה במקביל לניסיונות של סופרים אשכנזים כמו אהרון אפלפלד, דן צלקה, יואל הופמן ורבים אחרים להציע חלופות לסיפורת ההגמונית, והיא התעצמה בד בבד עם השינויים שחלו בספרות ההגמונית עצמה, שלמדה להכיל את החלופות האלה. האנתיזציה של הסיפורת הישראלית הביאה לפריחתה של כתיבה - מזרחית ואשכנזית יחד - שערערה על הנרטיבים שהיו מקובלים עד שנות השמונים של המאה העשרים. בהקשר זה מספר הספר את יצירתם של אלברט סויסה, דורית רביניאן, סמי ברדוגו, דודו בוסי, רוית מטלון ורבים אחרים אשר תרמו לעיצובה של תודעה אתנית-גלותית בסיפורת העברית ... ספרו של יוחאי אופנהיימר עוסק בשאלות כמן האם ניתן לאפיין את עמדתם הלשונית של סופרים מזרחיים, מהו הזיכרון המזרחי וכיצד מעצבת הסיפורת את תפיסת המרחב של מי שבאים מהשוליים של מדינת ישראל, האם היחסים הבין-דוריים שמתארת הסיפורת הם יחסים של עימות אדיפאלי, ומהי תפיסתם של סופרים וסופרות ביחס לגוף המזרחי. כיצד מתורגמת הזהות היהודית-ערבית להקשרים תרבותיים ולהקשרים פוליטיים? מה מקומה של השואה בתודעה המזרחית ומה ההבדל בין דור הסופרים המזרחים הראשון לבין הדור השני והשלישי". -- כריכה אחורית.
Translated title of the contributionFrom Ben-Gurion street to Shari' al-Rashid
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים'
ISBN (Print)9789652351753
StatePublished - 2014

ULI Keywords

  • uli
  • Ethnicity in literature
  • Hebrew fiction -- 20th century -- History and criticism
  • Mizrahim in literature
  • Mizrahim -- Israel -- History -- 20th century
  • סיפורת עברית -- המאה ה-20 -- היסטוריה וביקורת
  • رواية عبريّة -- القرن ٢٠ -- تاريخ ونقد

Cite this