Environment shapes the digestive performance in a Mediterranean lizard

Emmanouela Karameta*, Natalia Gourgouliani, Danai Kouvari-Gaglia, Victoria Litsi-Mizan, Snir Halle, Shai Meiri, Spyros Sfenthourakis, Panayiotis Pafilis

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Environment shapes the digestive performance in a Mediterranean lizard'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology