השפעת רגולציה וחקיקה על תגמול בכירים בישראל

Translated title of the contribution: Effects of Regulation and Legislation on Executive Compensation in Israel

משה צבירן, דן וייס, אלי מגרבי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הנושא של תגמול נושאי משרה בכירים בחברות ציבוריות הוא בעל השלכות החורגות ממישור היחסים שבין התאגיד, בעלי מניותיו ונושא המשרה המכהנים בו, ונמצא במוקד הדיון הציבורי הן בארץ והן בעולם. בבסיס הדיון עולה הטענה כי רמות התגמול של המנהלים הבכירים בחברות הציבוריות, ובמיוחד של המנכ"לים, הן מופרזות, מנותקות מביצועי החברות ולעיתים אף משפיעות על פרופיל הסיכון של התאגיד. כפועל יוצא ננקטו במהלך שני העשורים האחרונים מספר צעדים הן ברגולציה והן החקיקה, במטרה להגביר את השקיפות ולהדק את הפיקוח על תהליכי האישור של מערכי התגמול ולמנהלים ונושאי משרה. מחקר זה בודק את השפעת שינויי החקיקה הפיננסית (תיקון 16 ותיקון 20 לחוק החברות) על שכר המנכ"לים בחברות הציבוריות בתל אביב. התוצאות מראות כי שינויי החקיקה הביאו לשינוי בתהליך קביעת תגמול מנהלים על ידי הדירקטוריון בחברות ציבוריות ולריסון במגמת העלייה התגמול מנכ"לים בהשוואה לתקופה שלפני שינויי החקיקה. מהתוצאות ניתן ללמוד על שינוי במבנה חבילת התגמול של מנכ"לים, המתבטא בירידה מובהקת ברכיב התגמול ההוני בסך חבילת התגמול תוך כדי עלייה ברכיב התגמול המשתנה, בעיקר בשנים שבהן תיקון 20 היה בתוקף. התוצאות מראות עצירה במגמת העלייה בשכר מנכ"לים בחברות הציבוריות בישראל בשנים 2010 ל-2018. באופן לא מפתיע, השינויים בהיקפי התגמול בולטים אצל מנכ"לים שכירים, ושוליים אצל מנכ"לים שהם בעלי עניין בחברות. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEffects of Regulation and Legislation on Executive Compensation in Israel
Original languageHebrew
Pages (from-to)114-127
Number of pages14
Journalחידושים בניהול
Volume6
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Chief executive officers
  • Corporation law -- Israel
  • Delegated legislation
  • Executives -- Salaries, etc
  • Incentives in industry
  • Legislation
  • Legislative amendments
  • Municipal corporations

Cite this