דינמיות בהשכלה הגבוהה: אסופת מאמרים לכבודו של פרופסור אברהם יוגב

Translated title of the contribution: Dynamic in higher education

Research output: Book/ReportBook

Abstract

אסופת מאמרים זו מוקדשת כהוקרה על פועלו האקדמי של הפרופ' אברהם (רמי) יוגב. רמי הוא פרופ' מן המניין (אמריטוס) בבית הספר לחינוך, בחוג למדיניות ומנהל בחינוך ובחוג לסוציולוגיה. הנושאים שבהם עסק עומדים ביסוד החשיבה של הסוציולוגיה של החינוך, ואלו כוללים היבטים של ריבוד ואי-שוויון, מוביליות חברתית, רב-תרבותיות, פלורליזם חברתי ומתן הזדמנויות חינוכיות בחברה הפוסט-מודרנית. הפרופ' יוגב נמנה עם הראשונים שהעמידו את חקר ההשכלה הגבוהה בקדמת העיסוק של סוציולוגים וחוקרי מערכות חינוך. מסקירת מחקריו אפשר ללמוד על אבני הדרך והרפורמות השונות שחלו במערכת החינוך הישראלית: האינטגרציה, מדיניות הטיפוח, אוטונומיה בית-ספרית ובחירה, הרפורמה במבחני הבגרות, הפרטה ותהליכי ההתרחבות של מערכת ההשכלה הגבוהה והשלכותיה על המבנה הריבודי של מוסדות אקדמיים ועל אי-שוויון בנגישות ללימודים אקדמיים. הספר הנוכחי מתמקד בהשכלה הגבוהה, הוא מכיל מבחר מאמרים שנכתבו על ידי עמיתים השותפים לדרך האקדמית ותלמידים. המאמרים משקפים את הסוגיות שמעסיקות את ההשכלה הגבוהה והשינויים המשמעותיים שעברה האקדמיה בישראל בעשורים האחרונים. - כריכה אחורית
Translated title of the contributionDynamic in higher education
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherהיחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה ע"ש ישראל פולק - בית הספר לחינוך וחברה ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages247
StatePublished - 2016

ULI Keywords

  • uli
  • יוגב, אברהם
  • Education, Higher -- Israel -- Evaluation
  • Universities and colleges -- Israel
  • Yogev, Abraham
  • Yogev, Avraham

Cite this