De novo hotspot variants in CYFIP2 cause early-onset epileptic encephalopathy

Mitsuko Nakashima, Mitsuhiro Kato, Kazushi Aoto, Masaaki Shiina, Hazrat Belal, Souichi Mukaida, Satoko Kumada, Atsushi Sato, Ayelet Zerem, Tally Lerman-Sagie, Dorit Lev, Huey Yin Leong, Yoshinori Tsurusaki, Takeshi Mizuguchi, Satoko Miyatake, Noriko Miyake, Kazuhiro Ogata, Hirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De novo hotspot variants in CYFIP2 cause early-onset epileptic encephalopathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences