Biallelic TBCD Mutations Cause Early-Onset Neurodegenerative Encephalopathy

Noriko Miyake*, Ryoko Fukai, Chihiro Ohba, Takahiro Chihara, Masayuki Miura, Hiroshi Shimizu, Akiyoshi Kakita, Eri Imagawa, Masaaki Shiina, Kazuhiro Ogata, Jiu Okuno-Yuguchi, Noboru Fueki, Yoshifumi Ogiso, Hiroshi Suzumura, Yoshiyuki Watabe, George Imataka, Huey Yin Leong, Aviva Fattal-Valevski, Uri Kramer, Satoko MiyatakeMitsuhiro Kato, Nobuhiko Okamoto, Yoshinori Sato, Satomi Mitsuhashi, Ichizo Nishino, Naofumi Kaneko, Akira Nishiyama, Tomohiko Tamura, Takeshi Mizuguchi, Mitsuko Nakashima, Fumiaki Tanaka, Hirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Biallelic TBCD Mutations Cause Early-Onset Neurodegenerative Encephalopathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences