לפני היות החסידות

Translated title of the contribution: Before Hasidism

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"ר' ישראל בן אליעזר בעל שם טוב (1760­-1699) הוא מן הדמויות המופלאות והמרתקות שבתולדות היהדות. בהשראתו קמה תנועת החסידות, שריעננה את הדת והדתיות היהודית בעת החדשה, והיא מוסיפה להפליא בחיוניותה. ועם זאת דמותו עלומה. הבעש"ט לא חיבר ספרים. נוכחותו חודרת-כול בהיסטוריה של התנועה, אבל הוא אינו מדבר בקולו שלו. נדמה שהוא כמין נפקד נוכח. החיבור שלפנינו עושה את החידתיות הזאת למקור עוצמה ומתחקה אחרי התעצבותה. עניינו העיקרי של הספר בחוג תלמידיו של הבעש"ט ברגע המכריע של המעבר משיח שבעל פה לדפוס. שניים מתלמידיו, ר' יעקב יוסף מפולנאה, האוצֵר הגדול של שמועות המורה, ור' דוב בר, המגיד ממזריטש, התאורטיקן הגדול של דרכו של הבעש"ט, עומדים במרכז הדיון. בספר אף נאספו, מוינו ומוספרו לראשונה שמועותיו של הבעש"ט על פי אמות מידה תמטיות-מחקריות ומתוך הפניה מדוקדקת למקורותיהן בקבלה. המחקר שלפנינו הוא תרומה סגולית לא רק להבנת ראשית ההגות החסידית, אלא גם להבנת כמה מן ההתפתחויות בעולמה של המיסטיקה היהודית בתקופה שבין מות האר״י למותו של הבעש״ט. מעטים מאוד המחקרים שאפשר להשוות את ממצאיהם להיקף ולדקויות של מחקר זה. " -- מן הכריכה האחורית.
Translated title of the contributionBefore Hasidism
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Number of pages569
ISBN (Print)9789655363371
StatePublished - 2022

ULI Keywords

 • uli
 • ישראל בן אליעזר (בעש"ט) -- 1698?-1760
 • Cabala -- History
 • Hasidism -- History -- To 1816
 • Mysticism -- Judaism -- History
 • Baal Shem Tov -- approximately 1700-1760
 • Ба'ал Шем Тов -- приблизительно 1700-1760
 • חסידות -- עד 1816
 • ישראל בן אליעזר (בעש"ט)
 • ריב"ש טוב
 • בעל שם טוב
 • בעש"ט
 • ישראל בעל שם טוב
 • ישראל בעש"ט
 • Hasidism -- To 1816
 • Hassidic literature -- To 1816
 • Hasidism -- Early works to 1800
 • Rivash -- approximately 1700-1760
 • Balschemm
 • Becht, Israel
 • Bal Semtov
 • Ba'al Shem Tob, Israel Ben Eliezer
 • Israel Ben Eliezer Ba'al Shem Tov -- approximately 1700-1760
 • Besht, Israel Ben Eliezer
 • Israel Ba'al Shem Tob
 • Baal Shem Tov -- ca. 1700-1760
 • Ба'ал Шем Тов, Исраэль Бен Элиэзер -- приблизительно 1700-1760
 • Бешт, Исраэль Бен Элиэзер -- приблизительно 1700-1760
 • Исраэль Бен Элиэзер Ба'ал Шем Тов -- приблизительно 1700-1760
 • Исроэль Баал Шем Тов -- приблизительно 1700-1760
 • Бал Шемтов -- приблизительно 1700-1760
 • חסידות -- חיבורים קדומים עד 1800

Cite this