A Window on their World: [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אין ספק שחוקרים מתחומים שונים ימצאו עניין רב בפנקס עצמו, ובכללם אנשי משפט עברי שעיקרו של הפנקס עוסק בתחום התעניינותם. חשיבותו של פנקס מעין זה רבה משום שמעטים הם פנקסי בית דין שנותרו מקהילות ישראל השונות לאורך ההיסטוריה היהודית באירופה ופרט לפנקס בית הדין במץ, שפרסם ג'יי ברקוביץ, כמדומני שלא נתפרסם עדיין פנקס הסוקר את תיקי בית הדין. התקופה שבה עוסק הפנקס ניתנת לאפיון כשירת הברבור של האוטונומיה השיפוטית היהודית בגרמניה, ובאופן מיוחד של היצירה המשפטית העברית במרחב דובר הגרמנית. תהליכים אינטנסיביים של אמנציפציה מצד אחד, שהיו כרוכים באופן הדוק באובדן האוטונומיה הקהילתית והשיפוטית, ביחד עם התעצמות ההשכלה בקרב החברה היהודית ופנייה הולכת וגוברת של חברים בקהילה אל היכרות ולימוד של יצירות השייכות לנאורות הגרמנית, דחקו כעבור דור את המשפט העברי לצדי הדרך של החברה היהודית בגרמניה. הפנקס שפרסם טד פראם הוא גם גלעד לתקופה שנקטעה ולא שבה אל מכונה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)249-263
Number of pages15
Journalדיני ישראל
Volume31
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Jews -- Germany -- Frankfurt am Main
  • Rabbinical courts
  • בתי דין רבניים
  • גונדסהיים, חיים -- רב
  • יהודי גרמניה -- פרנקפורט דמיין

Cite this