תרומת צפיפות האוכלוסין בערים להידבקות בקורונה בישראל: [מתוך המדור: חזית המחקר]

יערה צעירי, אלון טל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

צפיפות אוכלוסין היא אחד הגורמים התורמים לתפוצת מגפות, בנוסף גם מעמד כלכלי-חברתי, דפוסי התנהגות ומאפיינים ביולוגיים של נגיפים עצמם. במחקר זה השתמשנו בנתוני משרד הבריאות והלמ”ס כדי לבחון את היחס בין צפיפות האוכלוסין בערים שונות בישראל לבין שיעור החולים המאומתים בCOVID-19- (להלן: תחלואה בקורונה). נמצא קשר מובהק בין רמת צפיפות האוכלוסין ביישוב לבין תחלואה, לצד גורמים נוספים, כגון מעמד כלכלי-חברתי, סוג היישוב ושיעור הבדיקות שנערכו בו. בבדיקות נוספות שערכנו עבור שמונה יישובים חרדיים, המתאפיינים בדפוסים תרבותיים וכלכליים-חברתיים דומים – נמצא גם כן קשר חיובי מובהק וחזק בין צפיפות האוכלוסייה לסיכויי התחלואה בקורונה: כל עלייה בצפיפות של 1,000 תושבים לקמ”ר, מלווה בעלייה של 31 חולים ל-100,000 תושבים. ממצאי המחקר מעלים את הצורך לדון ביכולתה של ישראל להתמודד עם המגפה הבאה כאשר תהפוך למדינה הצפופה במערב. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalאקולוגיה וסביבה
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • COVID-19 (Disease)
  • COVID-19 Pandemic, 2020-
  • Epidemics
  • Migration, Internal
  • Population
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this