תרבות עירונית וזהות אקדמית: אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בתל-אביב, 1940-1933

אורי כהן, דנה כץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנות השלושים פעלה בתל-אביב אגודת שוחרים של האוניברסיטה העברית. מייסדה היה המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, ועם חבריה נמנו אישים בולטים מתחומי התרבות, המסחר, התעשייה והפוליטיקה המוניציפלית. אגודה זו הייתה ההתארגנות המוסדית הראשונה ששאפה לטפח זהות אקדמית ייחודית כחלק מהתגבשות התרבות העירונית בעיר. המאמר מבקש לעמוד על מאפייני פעילותה הממוסדת והרשמית של אגודת השוחרים. לצורך ניתוח דפוסי תפקודה של האגודה מתמקדים המחברים בחמישה ממדים של פעילותה: (א) היקף התפקוד - תחומי פעולה החורגים מהמאפיינים המובהקים של המפלגות האזרחיות, שהקימו בדרך כלל ארגונים בעלי אופי כלכלי ענפי, כמו הסתדרות הסוחרים או התאחדות בעלי התעשייה (ב) רמת המיסוד - מוסדות הקבע, מנגנון העובדים בשכר והתקנונים והכללים הרשמיים של אגודת השוחרים (ג) רציפות הפעולה - פעילותה הקבועה והשוטפת של האגודה (ד) ההרכב החברתי - הרקע החברתי והכלכלי של חברי האגודה, נוכח הבדלי הסטטוס שנוצרו בחברת המהגרים החדשה (ה) מידת הפתיחות של האגודה כלפי הציבור הרחב - האם האגודה פנתה אל ציבור מוגדר והומוגני? באיזו מידה כיוונה את מאמצי הגיוס שלה כלפי הציבור הרחב? ממדים אלה שלובים זה בזה ויסייעו לעמוד על כוונתה של אגודת השוחרים להפוך למעין מרכז משנה, כלומר לסוכנות אוטונומית בעלת שליטה משמעותית על תחום פעולה חדש ביישוב - 'תרבות אקדמית'.
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-37
Number of pages37
Journalישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
Volume8
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • אגודת השוחרים של האוניברסיטה העברית בירושלים
  • Agudat shoḥare ha-Universiṭah ha-ʻIvrit
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1929-1935
  • Eretz Israel -- History -- 1929-1948
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1936-1939
  • Eretz Israel -- History -- 1936-1939, Arab rebellion

Cite this