תפקיד הפילוסופיה במעש ההיסטורי - מרקס (והגל)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן ביחס בין הפילוסופיה לפרקסיס בהיסטוריה, בין התיאוריה החברתית למעש החברתי-מדיני - וזאת בשני היבטים אשר גם הם משתרגים זה בזה: הטענה של מרקס בדבר הפילוסופיה, אשר ככזאת גרידא אינה מהווה גורם מעשי ברובד החברתי-מדיני, ולעומת זאת תפיסת מרקס בדבר הפילוסופיה כיסוד וכגורם בפעילות המהפכנית. בתוך כך מבקש הדיון גם להשוות בין העמדה של מרקס בדבר מקום ותפקיד הפילוסופיה בתהליכי ההיסטוריה לבין זו של הגל, אשר לכאורה מהווה מושא לביקורתו. נראה שבאמצעות קריאה ביקורתית בכתבי השניים ובאמצעות ההבנה של המשמעות המעשית, לא רק של דברי מרקס, אלא גם של דברי הגל אפשר בהחלט לגשר בין העמדה של המטריאליסט-ההיסטורי לבין זו של הפילוסוף האידיאליסט.
Original languageHebrew
Pages (from-to)327-343
Number of pages17
Journalעיון: רבעון פילוסופי
Volumeס"ז
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich -- 1770-1831
  • History
  • History -- Philosophy
  • Marx, Karl -- 1818-1883
  • Philosophy

Cite this