תפקיד המידע הלקסיקלי בעיבוד משפטים: עדות מקשיי עיבוד בקריאה

אירנה בוטויניק, איה מלצר-אשר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הנוכחי הינה אפיון המידע הלקסיקלי המניע את המעבד התחבירי, וספציפית, בדיקת ההשערה כי העיבוד התחבירי מושפע מעובדת היותו של הפועל במשפט אנאקוזטיבי. על-מנת לבדוק השערה זו, בחנו את קיומו של אפקט Garden Path במשפטים המכילים פעלים אנאקוזטיביים, לעומת כאלה המכילים פעלים שאינם אנאקוזטיביים. תוצאות הניסוי הראו כי משפטים משני הסוגים גרמו לקשיי עיבוד שונים, כלומר כי המעבד התחבירי ער לסוג הפועל במשפט, כפי שעולה גם ממחקרים קודמים. בנוסף, אנו טוענות כי תוצאות הניסוי אף מצביעות על כך שנספחים, שלא כארגומנטים, אינם מחוברים למבנה באופן מיידי. טענה זו עולה אף היא בקנה אחד עם מחקר קודם, הן בפסיכובלשנות והן בבלשנות תיאורטית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)169-194
Number of pages26
Journalשפה ומוח
Volume10
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Communicative disorders
  • Grammar, Comparative and general -- Verb
  • Hebrew language
  • Hebrew language -- Syntax
  • Reading disability

Cite this