תפקיד המורה בהגברת המודעות לבטיחות בדרכים בקרב תלמידיו: ניתוח עמדות והתנהגויות של מורים באמצעות המושג "התנהגות אזרחית בארגון"

Research output: Book/ReportReport

Abstract

גורמים שונים משפיעים על מידת הצלחתו של החינוך לבטיחות בדרכים במערכת החינוך, בהם הבסיס התיאורטי והיישומי של התכניות הללו, מידת הרצינות שמשדר בית הספר בנוגע לשיעורי התעבורה וסדירות השיעורים, ההכשרה שקיבלו המורים בתחום זה, ומידת ההקפדה של המורה על נוכחות בשיעורים אלה. במילים אחרות, מידת ההצלחה של תכניות זהירות בדרכים בבתי הספר תלויה רבות, כפי שתלויות תכניות התערבות אחרות, בעמדות המנהל והמורים כלפי התכניות שאותן הם אמורים להעביר לתלמידיהם, בין השאר, היות ובפועל המורים, ובעיקר המחנכים, הם אלה שמפעילים בכיתות או התכניות לזהירות בדרכים הלכה למעשה. מטרת המחקר הייתה לבחון את דפוסי ההתנהגות האזרחית בארגון של מורים (קרי, השקעתם בעבודה מעבר לנדרש על פי הגדרת התפקיד הרשמית שלהם) בחינוך היסודי והעל יסודי ביחס לחינוכם והגברת מודעותם של תלמידי בית הספר לנושאים בזהירות בדרכים. - מתוך התקציר

ULI Keywords

  • uli
  • Organizational behavior -- Israel
  • Teachers -- Israel -- Attitudes
  • Traffic safety -- Study and teaching
  • Teachers -- Attitudes -- Israel
  • Traffic safety education

Cite this