תפקידו של מערך העבודה הסוציאלית בשעת חירום: לקחים מהמשבר הנוכחי והמלצות לעתיד

עידית וייס-גל, מיכל קרומר-נבו

Research output: Book/ReportReport

Abstract

עם פרוץ משבר הקורונה, המדינה הוציאה לחופשה ללא תשלום את העובדים הסוציאליים שהיא מעסיקה. במקביל, הופסק המימון הממשלתי לעשרות תוכניות רווחה המספקות שירותים לכמה מהקבוצות הפגיעות ביותר בחברה הישראלית: מניצולי שואה ועד נערות במצוקה. רק אחרי הפעלת לחץ מצד איגוד העובדים הסוציאליים ומרכז השלטון המקומי החזירה המדינה את העו"סים לעבודתם – וגם אז, לא באופן מלא. לפיכך, יש צורך בקידום חקיקה שתקבע כי עו"סים יוגדרו בשעת חירום כ"עובדים חיוניים". קודם כל, משום שהשירותים שהם מספקים בשגרה לחלקים נרחבים בחברה הישראלית הופכים קריטיים מתמיד בזמן משבר. שנית, כי עו"סים יכולים לתווך בין מקבלי ההחלטות לבין הקהילות שבהן הם עובדים, כמו המגזרים החרדי והערבי, ולסייע ביישום מדיניות הממשלה. היכרותם המעמיקה עם אוכלוסיות שונות ומגוונות ברחבי הארץ עשויה גם להביא לגיבוש מדיניות יעילה ונכונה יותר.

Original languageHebrew
Place of Publicationישראל
Publisherצוותי המומחים של המשבר, צוות רווחה
Number of pages6
StatePublished - 2020

Publication series

Nameנייר עמדה (צוותי המומחים של המשבר, צוות רווחה)
Publisherצוותי המומחים של המשבר, צוות רווחה
No.1

ULI Keywords

  • uli
  • COVID-19 (Disease) -- Government policy -- Israel
  • COVID-19 (Disease) -- Social aspects -- Israel
  • Coronavirus infections -- Government policy -- Israel
  • Coronavirus infections -- Social aspects -- Israel
  • Crisis management -- Social aspects -- Israel
  • Emergency management -- Social aspects -- Israel
  • Social service -- Israel

Cite this