תפיסת הציבור הישראלי את השפעתו של גורם הערך על רמת השכר ועל ההתקדמות בחיים

ניר קפטן, אנה דורפמן, דניאל הלר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אי-השוויון הכלכלי בעולם ובישראל נמצא במגמת עלייה ונודעות לו השלכות שליליות רבות על לכידות החברה, הבריאות, רמת הפשיעה ועוד. עם זאת, נראה כי הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל אינם מוטרדים מקיומו והיקפו. אנו מציעים כי אחת הסיבות המרכזיות להעדר העניין בנושא היא התפיסה המושרשת בדבר החשיבות המרכזית של גורם הערך (merit - גורם המאגד בתוכו כישורים, יכולות ורמת השקעה) להתקדמות בחברה הישראלית. בהתבסס על תיאוריית ההוגנות ותיאוריות ה"עולם צודק" שוער כי הציבור בישראל מאמין כי הגורם המרכזי שמשפיע על התקדמות בחיים בפועל (המצב הקיים), כמו גם על האופן בו ראוי שאנשים יקבלו תגמול (המצב הרצוי), הינו גורם הערך. השערה זו נבחנה באמצעות נתוני סקר שנערך בשנים 2009-2010 בקרב מדגם גדול ומייצג של אזרחי ישראל. הממצאים מלמדים כי האמונה בחשיבותו העליונה של גורם הערך למוביליות קיימת אצל הציבור כולו, אך חזקה יותר ככל שהאדם מצוי גבוה יותר בהיררכיה הסוציו-אקונומית. לממצאים אלו השלכות חשובות על מדיניות קביעת התגמולים והרגולציה שלהם, הן ברמה הלאומית והן ברמה הארגונית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)89-97
Number of pages9
Journalחידושים בניהול
Volume1
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Ability
 • Attitude (Psychology)
 • Cost and standard of living
 • Israel -- Social conditions
 • Social integration
 • Social stratification
 • Success in business
 • Value
 • Wage differentials
 • Wages
 • הצלחה כלכלית
 • ישראל -- חברה
 • מיומנויות וכישורים
 • עמדות
 • ערך (כלכלה)
 • פער חברתי
 • פערי שכר
 • ריבוד חברתי
 • רמת חיים
 • שכר

Cite this