תפיסת האוטונומיה ושביעות הרצון של אחיות במחלקות גריאטריות ובמחלקות פנימיות: האם יש קשר בין אלה לבין שיתוף אחיות בביקור רופאים?

לאה קניאז'ישצ'א, סילביה קוטון, נילי טבק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בקשר שבין שיתוף האחיות בביקור רופאים לבין שביעות הרצון מהעבודה ומהאוטונומיה בקרב אחיות העובדות במחלקות גריאטריות ובמחלקות פנימיות בבתי חולים בדרום הארץ. מתוצאות המחקר עולה, כי קיים פער בין תפיסת האחות ואת תפקידה האידיאלי בביקור רופאים לבין התפקיד שהיא מבצעת בפועל. הפער מבטא קונפליקט תפקיד, הנוצר כאשר לממלא התפקיד יש ציפיות שאינן עולות בקנה אחד עם דרישות התפקיד בפועל, דבר העלול להפחית את שביעות הרצון ואת האוטונומיה של ממלא התפקיד. עוד עולה מהממצאים, כי קיים פער בין פעילויות מצויות לפעילויות רצויות, שאחיות העובדות במחלקות פנימיות רוצות לבצע בעת ביקור רופאים. כאשר הושוו האוטונומיה ושביעות הרצון מהעבודה בין אחיות העובדות במחלקות פנימיות ובמחלקות גריאטריות, נמצא, שלאחיות במחלקות פנימיות האוטונומיה ושביעות הרצון טובות יותר מאשר אלה שנמצאו בקרב אחיות במחלקות הגריאטריות. זהו מחקר חלוץ בתחום הסיעוד, שתוצאותיו תרמו להבנת החשיבות של תפקיד האחות בביוקר רופאים, ומקומה המקצועי במערך זה. מומלץ לקבוע מדיניות אחידה למוסדות רפואיים בנוגע לשילוב אחיות בביקור רופאים. הדבר עשוי לתרום לשיפור שביעות הרצון והאוטונומיה של האחיות במשתתפות בביקור רופאים, ולהעלאת מחויבותן המקצועית. המחקר יעזור בפיתוח ההתמקצעות בתחום הסיעוד, שתגביר את האוטונומיה ואת קבלת ההחלטות המקצועיות של האחיות המשתתפות בביקור רופאים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)67-84
Number of pages18
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמ"ד
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Autonomy (Psychology)
  • אוטונומיה מקצועית

Cite this