תפיסת ארטיפקטים (רובוטים) בעלי התנהגות אדפטיבית והשפעת תכנותם על התפתחות תיאוריית ה-Mind ותיאוריית ה-Mind המלאכותי בקרב ילדים בני 7-5: ממצאי מחקר חלוץ

קרן פרצל, דוד מיודוסר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בעשורים האחרונים אנו עדים להופעתם של ארטיפקטים חדשים בעלי יכולת קבלת החלטות והתנהגות אדפטיבית. רובוטים הם דוגמא לכך, והם מאופיינים בהתנהגות אדפטיבית המבוקרת על ידי Mind מלאכותי. לכן, מעניין לבחון האם התיאוריה שיש לילדים על ה-theory of Mind) Mind) מוכללת לעולם המלאכותי והאם בנייה של ה-Mind של הרובוט משפיעה על התפתחות תיאוריית ה-Mind ותיאוריית ה-Mind המלאכותי - ToAM למחקר החלוץ הנוכחי היו שתי שאלות עיקריות: 1. מהן התפיסות שיש לילדים בזמן בניית התנהגות הרובוט? 2. מהן ההשפעות של בניית התנהגות הרובוט על התפתחות ToM ו- ToAM? שני ילדים בני 5 ושני ילדים בני 7 השתתפו במחקר, אשר כלל שלושה מפגשים. לילדים ניתנה סוללת מטלות 'לפני' (Pre) ו'אחרי' (post) אשר בדקו ToM ו-ToAM (מפגש 1, 3). במפגש השני, מפגש הבנייה, בנו הילדים את התנהגות הרובוט בשתי רמות מורכבות: התנהגות בתרחיש (מורכבות נמוכה) ולפי חוק כללי (מורכבות גבוהה). התוצאות הצביעו על שינוי בחשיבתם של הילדים כפונקציה של גיל וזמן בכל המפגשים, הן בהתייחס למודל שלהם של ה-Mind המלאכותי, והן בהתייחס לחשיבה שלהם על התנהגות הרובוט – על פי תרחיש ועל פי חוק. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages137-144
Number of pages8
StatePublished - 2009

IHP Publications

 • ihp
 • Child development
 • Children
 • Perception
 • Philosophy of mind
 • Robotics
 • Thought and thinking
 • התפתחות הילד
 • חשיבה
 • ילדים
 • רובוטיקה
 • תאוריית התודעה
 • תפיסה

Cite this