תפיסתם של מנהלי בית-ספר את תפקיד הפיקוח והרשות המקומית בסביבות בית-ספריות שונות

אודרי אדי-רקח, שרה גונן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תהליכי הביזור במערכת החינוך שהתבטאו בהעברת סמכויות מהרשות המרכזית לרשויות המקומיות ולמנהלי בית-ספר, חיזקו את הקשר בין בית-הספר לסביבתו והגבירו את מעורבותן של הרשויות המקומיות בתחום החינוך, לעתים תוך צמצום תפקידו של הפיקוח והקטנת השפעתו. שינויים אלו מציבים את מנהל בית-הספר בתווך בין הפיקוח לרשות המקומית. בהתבסס על תיאוריית התלות במשאבים ועל-פי התיאוריה המוסדית, יבחן המחקר את היחס של המנהל לרשות המקומית ולפיקוח בסביבות בית-ספריות שונות. המחקר מבוסס על מדגם של 161 מנהלים בבתי-ספר ממחוז דרום וממחוז תל אביב שהשיבו על שאלון. בהסתמך על ניתוח הבחנה, בוצעה השוואה בין ארבע סביבות בית-ספריות שהוגדרו על פי שני צירים, ציר הסביבה המוסדית וציר הסביבה המקומית, ביחס לתפיסות מנהלים הנוגעות לסיוע הפיקוח והרשות המקומית בשני תחומים: בתחום הארגוני ובתחום הפדגוגי. ממצאי המחקר הצביעו על דפוסים שונים של יחסים עם הפיקוח והרשות המקומית בהתאם לסביבת בית-הספר. עוד נמצא, שיש תחרות בין הרשות המקומית לבין הפיקוח בענייני חינוך בעיקר בסביבות מבוססות. ההשלכות התיאורטיות של הממצאים הללו נדונות במאמר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)105-130
Number of pages26
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume33
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Local government
 • School management and organization
 • School principals
 • Schools
 • State supervision of teaching
 • בתי ספר
 • מנהל החינוך
 • מנהלי בתי ספר
 • פיקוח (חינוך)
 • שלטון מקומי

Cite this