תעשיית המימון הזעיר בעולם ובישראל

Translated title of the contribution: Microfinance in the world and in Israel

יעקב ירון, גליה פיט

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מחלוקת זו דנה בשאלת עתידה של תעשיית המימון הזעיר בעולם ובישראל, מתוך בחינת הפוטנציאל השונה שלה בארצות מתפתחות לעולם ארצות מפותחות. לתעשיית המימון הזעיר היסטוריה קצרה של כ-30 שנה בלבד, וראשיתה בכמה ארצות מתפתחות. בחלק מארצות אלו היא הגיעה להישגים מרשימים המתבטאים במספר המשתמשים בשירותים הפיננסיים שהיא מספקת לעומת גודל האוכלוסייה, וקל וחומר לעומת מספר הלקוחות שהשירותים הבנקאיים הפורמליים הרגילים נגישים להם. תעשיית המימון הזעיר נעזרת במידה ניכרת בתרומות ובהלוואות בתנאים נוחים מממשלות, ממוסדות בינלאומיים לפיתוח כלכלי ומארגוני סיוע אחרים. שאלת המפתח היא אם פעילות המימון הזעיר אכן מצמצמת ביעילות את תופעת העוני ומגדילה במידה ניכרת את רווחת קהחל היעד. מסמך זה מציג היבטים שונים של סוגייה זו ... בישראל מצוייה תעשיית המימון הזעיר בראשית דרכה, ומן הסוגיות שבמחלוקת אפשר ללמוד כיצד להביא לפיתוחה המיטבי וכיצד יש למדוד את תפוקותיה ואת תוצאותיה". -- מתוך ה"תקציר" בפתח הספר.
Translated title of the contributionMicrofinance in the world and in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר בירושלים
Number of pages43
StatePublished - 2012

Publication series

Nameמחלוקות בכלכלה, סדרה שנייה
Publisherמכון ון ליר בירושלים
Volumeמחלוקת בכלכלה 2

ULI Keywords

  • uli
  • Microfinance -- Israel

Cite this