תעסוקת מבוגרים בישראל: מדיניות לשילוב ולשימור בני 50+ בשוק העבודה

Translated title of the contribution: Employment of older adults in Israel

יותם מרגלית, ירדן קידר, גבריאל גורדון

Research output: Book/ReportBook

Abstract

המחקר תעסוקת מבוגרים בישראל מבקש לאפיין את תופעת הנשירה המוקדמת
משוק העבודה, שנים לפני גיל הפנסיה, ולהציע צעדי מדיניות לצמצומה. לצורך כך
המחקר מנתח נתונים מינהליים של כלל המבוגרים לאורך תקופה של שני עשורים;
בוחן את רמת המיומנויות שלהם בהשוואה למיומנויות של קבוצות גיל אחרות
בישראל ושל מקביליהם המבוגרים בעולם; וסוקר את הצעדים לעידוד תעסוקת
מבוגרים הנפוצים בכלכלות מפותחות אחרות ואת הנתונים בעניין מידת הצלחתם.
לנוכח הממצאים, המחקר מציג המלצות מדיניות יישומיות שמשקפות גישה חדשה
לצמצום התת–תעסוקה בקרב מבוגרים. צעדים אלו, הנוגעים לשינוי היכולות של
עובדות ועובדים ולתמריצים המכוונים לעובדים ולמעסיקים כאחד, ירחיבו מאוד את
האפשרויות של מבוגרים להישאר רלוונטיים בשוק העבודה גם בגילים מאוחרים.
Translated title of the contributionEmployment of older adults in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages104
ISBN (Electronic)9789655193695
StatePublished - 2021

Publication series

Nameמחקר מדיניות
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
No.167

DanaCode

  • DanaCode
  • 045000012974

ULI Keywords

  • uli
  • Older people -- Employment -- Israel

Cite this