תחזית להופעת אירוסולים של מלח-ים באטמוספרה מעל ישראל

פבל קישצ'ה, לובציק אבי [Unknown], יעקב ממן, אסנת יוסף, פינחס אלפרט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אירוסולים הם חלקיקים קטנים המרחפים באוויר, שחלקם נוצר באופן טבעי וחלקם נוצר כתוצאה מזיהום אוויר. מעקב אחר האירוסולים מאפשר לזהות כיצד זיהום האוויר משפיע על מזג האוויר, על משאבי המים ועל האקלים. מטרת העבודה היא לבדוק את המודל ההידרוסטטי לעומת המדידות. העבודה בוצעה על ידי השוואת הריכוזים המתקבלים מהמודל, לעומת מדידות של ריכוז חלקיקי מלח-הים על פני הקרקע, בקמפוס של אוניברסיטת תל-אביב. מתוצאת המחקר עולה כי המודל מספק תחזית סבירה להופעת חלקיקי מלח-ים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)457-461
Number of pages5
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך יח
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Air -- Pollution
  • Mathematical models
  • Research -- Methodology
  • Weather forecasting
  • ארוסולים באטמוספרה
  • זיהום אוויר
  • חיזוי אקלימי
  • מודלים מתמטיים
  • שיטות מחקר

Cite this