תחומי הלימוד של בני ובנות הדור הראשון ללימודים גבוהים שהוריהם מבוססים כלכלית: מבט נוסף על הריבוד האופקי בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בריבוד האופקי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, המבוסס על פערים באיכות ההשכלה הנרכשת במסגרת הלימודים הגבוהים. הוא מנתח את מיקומם של בני ובנות הדור הראשון להשכלה הגבוהה שהוריהם מבוססים כלכלית ודן בהשלכות הממצאים על סוגיית הריבוד האופקי בהשכלה הגבוהה. המחקר מבוסס על ההנחה שבנים ובנות להורים אלו ישאפו לרכוש השכלה גבוהה בלי לוותר על היתרונות הכלכליים המאפיינים את הוריהם, והם יעשו זאת באמצעות פנייה לתחומי לימוד המתוגמלים כלכלית בשוק העבודה. השערת המחקר היא שבשל הקושי של בני ובנות הדור הראשון להשכלה גבוהה לעמוד בדרישות הקבלה הגבוהות של האוניברסיטאות בחוגים המלמדים תחומים אלו, גברים הנושאים דיוקן זה ישתמשו במשאבים הכלכליים של הוריהם כדי ללמוד אותם במכללות הפרטיות. בשל נטייתן של נשים ללמוד תחומים שאינם מתגמלים כלכלית, לא נוסחה השערה מקבילה בנוגע אליהן, ובחירותיהן במוסד ובתחום לימוד נוסחו כשאלת מחקר. ניתוח תסוגה רבת-קטגוריות על מדגם של 8,039 תלמידי השנה הראשונה באוניברסיטאות ובמכללות בשנת הלימודים תשע"ד הראה שבניגוד למשוער, הדפוס המתואר בהשערת המחקר נכון בעיקר בנוגע לנשים. בנות הדור הראשון שהוריהן מבוססים כלכלית פונות בשיעורים גבוהים יחסית למכללות הפרטיות כדי ללמוד משפטים ומנהל עסקים. גברים הנושאים דיוקן דומה נוטים לפנות ללימודי ההנדסה, המוצעים בעיקר במכללות הציבוריות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)75-100
Number of pages26
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume53
Issue number1
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • Education, Higher
 • Parent and child
 • Sex discrimination
 • Social mobility
 • Social stratification
 • Universities and colleges
 • אפליה מגדרית
 • בחירת מסלולי לימוד
 • הורים וילדיהם
 • חינוך גבוה
 • מכללות אקדמיות
 • ניידות חברתית
 • ריבוד חברתי

Cite this