תוכנית מסע ישראלי כמחנכת לפטריוטיות עיוורת

דורון לימור, אבנר בן עמוס, יצחק שנל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המאמר בוחן תוכנית לימודים מרכזית בשם 'מסע ישראלי', שמוחדרת בהצלחה רבה לתוכנית הלימודים בחינוך החילוני. המאמר מתמקד בבחינת האופן שבו התוכנית מחנכת לפטריוטיות. מחד גיסא, גיוס הפטריוטיות של האזרחים הכרחי להצלחתה של כל מדינה, ובעיקר מדינה המצויה בסכסוך עיקש ומתמשך. מאידך גיסא, חינוך לפטריוטיות מסכן התייחסות ביקורתית לתפקודה של המדינה כשומרת על ערכיה הדמוקריים והמוסריים. לצורך כך הבחינו החוקרים בין פטריוטיות עיוורת לפטריויטיות קונסטרוקטיבית-ביקורתית. המחקר בוחן עד כמה מחנכת התוכנית לפטריוטיות עיוורת או ביקורתית. ממצאי המחקר מלמדים כי התוכנית מקדמת פטריוטיות עיוורת, אך גם המחקר חושף שני ממדים נוספים להערכת טיפוס הפטריוטיות שאליו מחנכת התוכנית. הממד האחד הוא הבחנה בין פטריוטיות צרה, המדירה חלק מהקבוצות מקבוצת הפנים, לפטריוטיות רחבה, המכילה את כל הקבוצות של האזרחים בקבוצת הפנים. הממד האחר הוא הדגשה של האדרת ה"אנחנו" לעומת הפחתת ערך האחרים. התוכנית מפחיתה את ערך הערבים עד כדי דה-לגיטימציה של אזרחותם במדינה, ומאדירה את קבוצת הדתיים-הלאומיים בהשוואה לחילוניים. המאמר מתייחס גם לתנ"ך כמגדיר את הגאוגרפיה של המולדת ולהתייחסות לירושלים ולשבת בתוכנית "מסע ישראלי".
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-37
Number of pages29
Journalהמרחב הציבורי
Volume15
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Bible
  • Education -- Curricula
  • Jewish-Arab relations
  • Moral education
  • School field trips
  • Social isolation

Cite this