תווית כפולה: לקויות למידה ובעיות רגשיות בקרב ילדים מחוננים

Research output: Non-textual formDigital or Visual Products

Abstract

ילדים מחוננים רבים סובלים מ"תווית כפולה", ולצד תווית המחוננות מתוארים כבעלי לקויות למידה, או לחילופין כבעלי קשיים בתחום הרגשי, החברתי או ההתנהגותי. במאמר זה יתוארו קשיים שעמם מתמודדים ילדים מחוננים בעלי תווית כפולה, ובפרט הקשיים במערכת החינוכית: בשל התווית הכפולה, מול הצוות החינוכי ניצב אתגר כפול, ולא תמיד מצויים בידיו הכלים לעמוד בו כהלכה. במאמר יוצגו שלושה תיאורי מקרה, ויוצעו טכניקות להתערבות בעבודה עם ילדים כאלה ועם משפחותיהם.
Original languageHebrew
Publisherפסיכולוגיה עברית
Media of outputOnline
StatePublished - 9 Nov 2014

Cite this