תהליך הפרישה המוקדמת בקרב מנהלי בתי ספר ערבים בישראל

יוסף חמודה, יזהר אופלטקה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תוחלת החיים האנושית נמצאת שנים רבות בעלייה מתמדת, אך למרות זאת, במרבית המדינות המתועשות עלה באורח ניכר מספר האנשים הפורשים כעשור לפני גיל הפרישה החוקי. אוכלוסיית מנהלי בתי הספר אינה יוצאת דופן במגמה זאת. כך למשל, 60 אחוז מהמנהלים באנגליה פורשים לפני גיל הפרישה הקבוע בחוק. המחקר הנוכחי נערך מתוך רצון להשלים את המידע המחקרי הקיים ביחס לגורמים להתליך הפרישה המוקדמת בקרב מנהלי בתי הספר בחברה הערבית-ישראלית. מטרתו לבחון את הגורמים המשפיעים על החלטת הפרישה המוקדמת כחלק מן ההתפתחות המקצועית. בתוך כך הוא בוחן מחדש מושגים מרכזיים בתהליך הפרישה המוקדמת, מתוך התייחסות לחברה הערבית המסורתית. מהמחקר עולה כי תהליך הפרישה המוקדמת של מנהלי בתי ספר בחברה הערבית-ישראלית כולל כמה קבוצות של גורמים, המובילים להחלטה לפרוש מוקדם, ביניהם קבוצת גורמים ברמת הפרט, כגון ותק מקצועי, גיל כרונולוגי, כדאיות כלכלית, תוחלת חיים ומצב בריאותו של הפורש; וקבוצת גורמים בסביבת העבודה, הכוללים את מערכת הלחצים המופעלת על מנהל מוסד חינוכי בחברה הערבית המסורתית הנמצאת בתהליכי תמורה נרחבים של השפעות אינטגרציה וגלובליזציה. נמצא כי ההשפעות של כרסום המעמד האישי והחברתי היו בעלות משקל רב בהחלטה על פרישה מוקדמת. קבוצות נוספות של גורמים היו גורמי אקלים וגורמי משפחה ייחודיים לחיים בחברה הערבית-ישראלית המסורתית. גם באלה נמצאה השפעה של מאפיינים סוציולוגיים, הכרוכים בשינוי שעוברת חברה זו כיום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)35-67
Number of pages33
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume36
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Career development
  • Early retirement
  • Palestinian Arabs -- Education -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions
  • School principals
  • Schools

Cite this