תהליך ההתמחות בהוראה - מבט כולל

פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, ברברה פרסקו, רבקה ריכנברג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר ההערכה שעליו מדווח המאמר נועד לבחון את תכנית ההתמחות בהוראה משלושה היבטים: רציונל התכנית, יישומה הלכה למעשה ותרומתה למתמחה. המחקר התמקד בתכנית ההתמחות של מורים מתחילים שהוכשרו ללמד בבית ספר יסודי או בבית ספר על-יסודי במקצועות ההוראה הבסיסיים במגזר היהודי. המחקר נערך בשתי מתודולוגיות מקבילות, כמותית ואיכותנית. החלק הכמותי נועד לספק מבט כללי על יישום התכנית ועל תרומתה, והחלק האיכותני שימש לבחינת הרציונל ולתיקוף ותמיכה בנתונים הכמותיים. במחקר לקחו חלק 28 מכללות ואוניברסיטאות שמופעלות בהן תכניות להכשרת מורים. המשתתפים כללו מתמחים, בוגרי התכנית, חונכים, מנהלים, מפקחים, מנחי סדנאות התמחות ורכזי ההתמחות במוסדות ההכשרה. נתוני המחקר נאספו באמצעות מסמכים, ראיונות, תצפיות, יומני וארבעה סוגי שאלונים בהתאם לאוכלוסיית היעד. הממצאים מלמדים שרציונל התכנית מעוגן בספרות הרלוונטית. היישום של מרכיבים רבים נעשה כראוי, אך לעתים ניכר פער בין המתוכנן למיושם בפועל, בעיקר עקב התארגנות מאוחרת של מערכת החינוך ובתי הספר שקולטים את המתמחים. באופן ניכר שרוב המעורבים בתכנית שבעי רצון מהפעלתה וסבורים שהיא תורמת רבות להתפתחות המקצועית של המתמחה ולקליטתו במערכת החינוך. הנתונים מלמדים שהליך ההערכה המסכמת של המתמחה דורש חשיבה מחודשת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationלהיות מורה - בנתיב הכניסה להוראה (קובץ): תל-אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages55-87
Number of pages33
ISBN (Print)9789655300284
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • Educational tests and measurements
 • First year teachers
 • First year teachers -- Supervision of
 • Mentoring
 • Mentoring in education
 • Student teaching
 • Teachers -- In-service training
 • Teachers -- Training of
 • הכשרת מורים
 • התנסות בהוראה
 • התפתחות מקצועית -- מורים
 • חונכים וחונכות
 • חניכות בחינוך
 • ליווי בקליטה של מורים
 • מדידה והערכה בחינוך
 • מורים מתחילים
 • סדנאות למידה

Cite this