תהליך בניית מומחיות אישית וארגונית בסביבת עבודה מבוזרת עתירת טכנולוגיה: הסיפור של אבנט כחול

טל לוטן, דוד מיודוסר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת עבודת המחקר הייתה לבחון את תהליכי בניית המומחיות האישית והארגונית, באיתור ותיקון תקלות, בסביבת עבודה מבוזרת עתירת טכנולוגיה, תוך שימוש בטכנולוגיות לניהול ידע. מחקר השטח עקב במשך 20 חודשים אחר תהליכי בניית המומחיות, האישית והארגונית, של טכנאי מערכות תקשורת בח"א, וותיקים וצעירים, הפרוסים באתרים ברחבי הארץ. שתי שאלות המחקר הראשונות התמקדו בבחינת תהליכי בניית המומחיות האישית, באמצעות ניתוח אמפירי של מרכיבי המומחיות הנבנים במהלך התפקוד בסביבת העבודה וההדרכה, ובאמצעות ניתוח תפיסת הטכנאים את תהליך בניית המומחיות, לרבות ניתוח תפיסת הצריכה של שיטות הדרכה ומשאבי מידע, המתוקשבים והלא מתוקשבים. שאלת המחקר השלישית התמקדה בבחינת תהליכי בניית המומחיות הארגונית בסביבת עבודה מבוזרת, לרבות בחינת תהליכי שיתוף המידע בתוך היחידות ובין היחידות, ומיפוי הגורמים המעכבים או מעודדים הטמעת טכנולוגיות הדרכתיות לשיתוף מידע ולבניית מומחיות ארגונית. בהרצאה מוצגים בקצרה ממצאי המחקר העיקריים, תוך התמקדות בשימוש (ובעיקר העדר השימוש) שנעשה בטכנולוגיות ההדרכתיות, המחברת ממפה את הסיבות שהובילו לכך, ומציעה מספר פתרונות להטמעה אפקטיבית יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages15-25
Number of pages11
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Employees -- Training of
 • Knowledge management
 • Specialists
 • הדרכת עובדים
 • השתלמויות טכנאים
 • טכנאים
 • מומחים
 • ניהול ידע
 • שיתוף מידע וידע
 • תקלות

Cite this