של מי העיר הזאת? תכנון, ידע וחיי היומיום

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מהן המשמעויות התכנוניות של יחסי הכוחות החברתיים בישראל בתקופות שונות? מה מקומן וחשיבותן של זהויות בתהליכי עיצוב המרחב בישראל? האם ניתן לאתר ביטויים של חיי היומיום בפרויקטים תכנוניים? וכיצד יש לפרש ביטויים אלה - כערעור, כמאבק, כהתנגדות, כמחאה או ככורח? ... הספר דן בשאלות אלה באמצעות ניתוח תפיסתו של המתכנן-המומחה, המעצב את המרחב המעוצב ומשתמשות בו בחיי היומיום.
Original languageHebrew
Place of Publicationבני ברק
Publisherהקיבוץ המאוחד
Number of pages213
ISBN (Electronic)9789650206475
StatePublished - 2012

Publication series

Nameקו אדום אורבני
Publisherהקיבוץ המאוחד

ULI Keywords

  • uli
  • Cities and towns -- Israel
  • City planning -- Israel
  • Sociology, Urban -- Israel

Cite this