"של מי הסיפורים האלה?" - התמודדות אתית במחקר האיכותי

נעמה צבר-בן יהושע, לירון דושניק

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

ערכים, מידות ועקרונות אשר ראוי כי ינחו את דרכי ההתנהגות של החוקר האיכותני, הולכים ומתבססים בקרב קהיליית החוקרים. עם זאת, הדיון סביב האתיקה של המחקר האיכותני מתמודד כל העת עם דילמות ותהיות חדשות הכרוכות בהתפתחות של גישות מחקריות ופרקטיות מתודולוגיות החותרות אל מרכז הקונצנזוס. דוגמה להתמודדות אתית חדשה יחסית נוגעת לסוגייה "של מי הסיפורים האלה?" כלומר, של מי הבעלות על נתוני המחקר? ובידי מי הסמכות לפרשם? לדיון בסוגיה זו יוקדש רוב רובו של מאמר זה. תחילה מציגות המחברות את צמיחתו של דיון מובחן באתיקה של המחקר האיכותי, ובהמשך מתעמקות בעמדות השונות סביב שאלת הבעלות על נתוני המחקר, תוך הדגשת השיקולים האתיים הניצבים בבסיסן.
Original languageHebrew
Pages (from-to)36-41
Number of pages6
Journalשבילי מחקר
Volume13
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Education -- Research
  • Ethics
  • Hermeneutics
  • Professional ethics
  • Qualitative research
  • Reminiscing

Cite this