שלל הדיג בספינת מכמורת בין שנים 2010-1976 כפי שמשתקף ביומני הספינה

איתי ואן ריין, אור ג'יואן, איתי גרנות, ענב וידן, רננאל פיקהולץ, אורי פריד, יונתן בלמקר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הערכת יצרנות של ממשק הדיג מחייבת בחינת נתונים היסטוריים המתארים את השלל לאורך תקופת זמן. נתונים קודמים מישראל הסתמכו על מדד השלל ליחידת מאמץ (CPUE), וחושבו על פי השלל השנתי הכולל ביחס למאמץ הדיג שנדרש להשגתו. נקודת חולשה של שיטת חישוב זו היא הסתמכותה על הערכה של נותני השלל והמאמץ, מכיוון שהם אינם ניתנים למדידה ישירה עבור כלל הצי. במחקר שלפניכם חושב השלל ליחידת מאמץ ביחידות של שלל ממוצע לגרירת רשת יחידה, שיטה המאפשרת מדידה ישירה של השלל ליחידת מאמץ. לשם כך נעשה שימוש בנתונים שהופקו מיומני דייגים המתעדים את פעילותה של ספינת המכמורת "מוטי" בארבעת העשורים האחרונים. נתוני היומנים אפשרו לבחון את השלל לרשת יחידה במספר חזרות גבוה (n>7000 ). מצאנו כי במשך ארבעת העשורים האחרונים לא נצפו מגמות ברורות בשלל הממוצע לרשת. קיימת שונות גדולה בין שנים, ויש מקבצים של שנים שהמדד גבוה בהן מהממוצע הרב שנתי. נוסף על כך, נראה כי רשתות בעלות שלל חריג בכמותו הגבוהה מפוזרת על פני השנים. תוצאות אלה עומדות בניגוד למגמת ירידה במדד ה-CPUE שהתקבלה כאשר המדד חושב תוך שימוש בהערכת כלל השלל והמאמץ השנתי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)106-110
Number of pages5
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume5
Issue number1
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Diaries
  • Documentation
  • Fish culture
  • דיג ברשתות
  • דיג ומדגה
  • יומנים
  • ספינות דיג
  • תיעוד

Cite this