שלוש קהילות של אוכלוסייה ערבית בערים מעורבות בישראל: גישה חדשה להבנת השתלבות מול התבדלות בקבוצות מיעוט במרחב החברתי

Translated title of the contribution: Three Arab communities in mixed cities in Israel: a new approach to the analysis of minorities integration-segregation in social space

אחמד בכר דיאב, יצחק שנל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציע מודל חדשני להבנת סגנון החיים המרחבי של מיעוטים באוכלוסייה ומנתח את השתלבותם או התבדלותם במרחב של חיי היום־יום. משמעות הדבר, שהתבדלות והשתלבות לא נחקרות רק במרחב המגורים אלא במרחב חיי היום־יום של האדם. המודל מציע למקד את הדיון במקורות של גיוס משאבי הון מהקבוצה או מקבוצות אחרות, כאשר הניתוח מתייחס למרחב המגורים והפעילות, למשאבי הון חברתי, תרבותי, כלכלי ורגשי. במציאות הגלובלית, גיוס משאבי הון יכול להתרחש באמצעי תקשורת ומפגשי פנים אל פנים באופקים גלובליים ועד לוקליים. כמו כן, אין אפשרות להניח כי מידת ההתבדלות או ההשתלבות דומה בממדים השונים של הניתוח. האפשרות של צמיחת סגנון חיים פרטי בעידן הגלובליזציה מעורר צורך להתחיל את המחקר ביחיד ולאגד יחידים בעלי מאפיינים דומים של שימוש במרחב חיי היום־יום, כבעלי סגנון חיים מרחבי דומה.המחקר הנוכחי מציע נוסחה לחישוב התבדלות והשתלבות במרחב החברתי, הכוללת שלושה היבטים: היקף ועומק ההשתלבות/ההתבדלות והגורמים העיקריים המעצבים את ההשתלבות/התבדלות. נמצאכי שלוש קהילות של ערבים בערים מעורבות: נוצרים בחיפה, מוסלמים בחיפה ונוצרים בנצרת עילית, הצביעו על שונות באופי סגנון החיים המרחבי. הערבים בחיפה משתלבים באופן רחב ועמוק יותרמתושבי נצרת עילית, בעיקר הנוצרים בחיפה. הנוצרים בחיפה משתלבים יותר מהמוסלמים מחיפה אך הבדלים אלה הם קטנים. נצרת עילית כעיר מעורבת חדשה, מדירה את הערבים באופן משמעותי יותר מאשר חיפה, בה יש לערבים לגיטימציה ציבורית לחיים משותפים עם יהודים, ונוצרה שם מסורת של דו־קיום. מסתבר כי משאבי הון חברתי הם הקובעים ביצירת השתלבות, אך קיום הון תרבותי ורגשיה מאופיין באוריינטציה חיובית כלפי השתלבות, הוא תנאי מוקדם להשתלבות וליצירת הון חברתי. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThree Arab communities in mixed cities in Israel: a new approach to the analysis of minorities integration-segregation in social space
Original languageHebrew
Pages (from-to)76-59
Number of pages18
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume99
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Jewish-Arab relations
 • Minorities
 • Palestinian Arabs -- Israel
 • Social integration
 • Social isolation
 • השתלבות חברתית
 • התבדלות חברתית
 • יהודים וערבים
 • מיעוטים
 • ערבים בישראל
 • ערים מעורבות בישראל

Cite this