שלושים שנה למשלחות הנוער לפולין: ספר המסע

אלי שיש, יובל דרור, ישראל קרצנר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"הספר עוקב אחרי המסע שעשתה תכנית משלחות הנוער לפולין במשך שלושים שנה. עשרות השנים שחלפו אפשרו לבחון את מסעות הנוער לפולין במשך שלושים שנה. עשרות השנים שחלפו אפשרו לבחון את מסעות הנוער לפולין בפרספקטיבה היסטורית ובהקשר לתהליכים ותמורות שחלו בחברה הישראלית ובמערכת החינוך בסוגיית הנחלת זיכרון השואה ומשמעויותיה לבני הנוער". -- מהמעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherבית הספר לחינוך על שם חיים וג'ואן קונסטנטינר - אוניברסיטת תל-אביב
Number of pages266
StatePublished - 2019

ULI Keywords

  • uli
  • Holocaust memorial trips -- Poland
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Study and teaching -- Israel
  • Memorial tours, Holocaust -- Poland

Cite this