שכר מינימום מותאם, כלכלת שוק והבניה חברתית של מוגבלות: [מאמר תגובה]

נטע זיו, דבורית גלעד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

תגובתן של נטע זיו ודבורית גלעד למאמרו של מייקל אוליבר על "ההבניה החברתית של בעיית המוגבלות" מדגימה את האופן שבו המושגים "יצרנות", "עצמאות" ו"תלות" - שאוליבר עוסק בהם באופן ביקורתי - מנציחים הדרה של אנשים עם מוגבלות. הן מדגימות זאת באמצעות בחינה ביקורתית של ההסדר החקיקתי שאומץ בישראל בתחום "שכר מינימום מותאם". מדובר במנגנון שנועד לאפשר את התאמת גובה השכר המשולם לאנשים עם מוגבלות העובדים במקומות עבודה רגילים (להבדיל ממפעלים מוגנים), במיוחד כאשר התפוקה של עבודתם נמוכה מהתפוקה המקובלת. בעבר לא לווה שילובם של אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה מסוג זה בהבטחת תשלום שכר ראוי, ואילו חוק שכר מינימום מותאם מתיר תשלום הנמוך משכר מינימום, הנגזר מאמידת ערך התפוקה של העובד למעבידו יחסית ל"תפוקת הנורמה". הסדר זה, אף שמטרתו לקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, מבנה את מושג העבודה באופן המנציח את נחיתותם של אנשים עם מוגבלות לעומת עובדים אחרים במקום העבודה, שכן העובד נתפס אך ורק כאמצעי לייצור תפוקות למעסיקו, ללא קשר לתרומתו האחרת למקום העבודה, להשקעתו האישית בעבודה ולזכותו לכבוד ולשוויון. זיו וגלעד מציעות מנגנון חלופי שבמסגרתו יקבל העובד שכר מינימום מלא אף אם לא הגיע לתפוקה "נורמטיבית", והמדינה תסבסד את ההפרש.
Original languageHebrew
Title of host publicationלימודי מוגבלות: מקראה (קובץ בעריכת נטע זיו ואחרים)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages82-90
Number of pages9
ISBN (Print)9789650207892
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • People with disabilities -- Employment

Cite this