שכר מחיה הוגן

Research output: Book/ReportReport

Abstract

המציאות בישראל מראה כי עובד ממוצע במשרה מלאה בשוק העובדים בעלי שכר
נמוך בישראל אינו יכול לפרנס את משפחתו בביטחון כלכלי ובכבוד מינימליים.
מטרתו של נייר עמדה זה היא לעורר דיון ציבורי בשאלת שכר העבודה של בעלי השכר
הנמוך בישראל. הנייר מתמקד בתיאור דרך מרכזית אחת להתמודדות עם שאלה זו —
מדיניות של שכר מחיה הוגן, אשר לפיה כל עובד במשרה מלאה זכאי לשכר עבודה
שיאפשר לו לפרנס בכבוד את משפחתו.
הדיון מתבסס ברובו על הנעשה בארצות הברית — החל בהתפתחות הנושא בשיח
הציבורי, דרך התנאים שהביאו להתעוררותה של התנועה החברתית למען שכר מחיה
הוגן, וכלה בהישגיה של התנועה והשפעתה על החקיקה ועל תפיסת הציבור האמריקני
ומנהיגיו את שוק העבודה של בעלי השכר הנמוך.
המאבק של התנועה החברתית למען שכר מחיה הוגן בארצות הברית התאפיין
בריכוז המאמץ במאבקים מקומיים כתחליף )או כהקדמה( למאבק לאומי גדול, שבו
סיכויי ההצלחה נמוכים יותר. לנוכח הדמיון שנמצא בתנאי הרקע בארצות הברית
ובישראל, נראה כי יש מקום לדיון בשאלת נחיצותו של מאבק מן הסוג הזה גם בישראל.
יש להדגיש כי נייר עמדה זה אינו מתיימר להציע הצעה קונקרטית כלשהי ליישום
אידיאולוגיית שכר מחיה הוגן בישראל; הוא גם אינו מתיימר לקבוע כי הפרקטיקות
שנקטה התנועה החברתית למען שכר מחיה הוגן בארצות הברית מתאימות למבנה
הפוליטי בישראל. העלאת נושא זה אל סדר היום הציבורי בבחינת מצע לדיון ראשוני
באפשרות של אימוץ מדיניות כזאת בישראל תגשים את מטרתו של נייר עמדה זה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
Number of pages68
StatePublished - 2010

Publication series

Nameסדרת ניירות עמדה
Publisherמכון ון ליר
No.2

ULI Keywords

  • uli
  • Living wage movement -- United States
  • Wages -- Israel
  • Wages -- United States

Cite this