שיקום פסיכו-סוציאלי של אנשים המתמודדים עם פגיעות נפשית: ראיית ההווה לעומת ראית העבר בקרב משתתפים בתכניות שיקום

ענבר אדלר-בן דור, רבקה סויה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בישראל מופעלות כיום שתי תכניות מרכזיות לשיקום פסיכו-סוציאלי של נפגעי נפש: המועדון החברתי ותכנית "עמיתים". תכניות אלה מבוססות על שתי תפיסות עולם מובחנות: תכנית המועדון החברתי, מבדלת באופייה, מיועדת רק למתמודדים עם פגיעה נפשית; תכנית "עמיתים", תכנית משלבת באופייה, משתפת בפעילויות המיועדות לכלל הקהילה גם אנשים המתמודדים עם פגיעה נפשית. מאמר זה מציג ממצאי מחקר שנעשה בקרב נפגעי נפש המשתתפים באחת משתי התכניות. המחקר השווה את ראיית איכות החיים החברתיים שלהם בהווה לעומת איכותה בעבר, לפני הצטרפותם לתכנית. במחקר השתתפו 186 אנשים: 97 משתתפים מהמועדונים החברתיים ו-89 מהמשתתפים בתכנית "עמיתים". מן הממצאים עולה כי המשיבים בשתי הקבוצות ראו את ההווה באור חיובי יותר מראייתם את העבר, בכל התחומים שנבחנו: איכות חיים בתחום הפנאי ובתחום החברתי, מספר חברים, תמיכה חברתית, תחושת בדידות ופעילויות פנאי. ההבדלים המובהקים סטטיסטית שנמצאו היו בהערכת מספר החברים ומספר פעילויות הפנאי בקהילה: חברי המועדון החברתי ציינו מספר גדול יותר של חברים בהווה לעומת מספרם בעבר, ומשתתפי תכנית עמיתים ציינו מספר גדול יותר של פעילויות פנאי בקהילה בהווה לעומת מספרן בעבר. בנוסף, מן הממצאים עולה כי המשתתפים בתכנית "עמיתים" הם בעלי תפקוד גבוה או עצמאי יותר ובמצב בריאותי-נפשי טוב יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)301-323
Number of pages23
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume47
Issue number2
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Community psychiatry
  • Mentally ill
  • Mentally ill -- Rehabilitation

Cite this