שיקום נוער שוליים במסגרות פנימיתיות: שלב א - מנו"פ וקדמה

Research output: Book/ReportReport

Publication series

Nameפירסום (המכון לחקר הטיפוח בחינוך)
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים. המכון לחקר הטיפוח בחינוך
No.86

ULI Keywords

  • uli
  • Boarding schools -- Israel
  • Dropouts -- Israel
  • Youth with social disabilities -- Education -- Israel
  • Youth with social disabilities -- Israel
  • פנימיות -- ישראל
  • Youth villages -- Israel
  • כפרי נוער -- ישראל

Cite this