שיקול-דעת שיפוטי בדיני העסקאות הנוגדות - מגמות והרהורים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את המודל הקיים בדיני תחרות הזכויות ביחס לנכס, דיני העסקאות הנוגדות כמקרה פרטי של תחרות זכויות, ואת "פריצתו" בפסיקה באופן המאפשר החדרת שיקולי צדק. הוא מנתח את כיווני ההתפתחות בפסיקה על רקע הדילמה ה"נצחית" הכללית בין שיקולי ודאות לבין שיקולי צדק, ומציע מודל הסוטה מהפתרון הבינרי הגורף לכיוון של חלוקת האינטרסים, במקרים מתאימים, באמצעות פיצול בין האינטרס בעין לבין האינטרס הכלכלי. מודל זה ניתן לאימוץ פסיקתי גם כיום, ללא צורך בשינויי חקיקה. המחבר טוען שלא יהיה בפתרון מעין זה כדי לפגוע במידה לא-שקולה בשיקולי ודאות משפטית.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אור (קובץ)
Publisherנבו הוצאה לאור בשיתוף עם בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה
Pages305-341
Number of pages37
ISBN (Print)9789654420990
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Acquisition of property
 • Contracts for deeds
 • Judicial discretion
 • Justice
 • Property
 • Real property
 • Real property -- Israel
 • Right of property
 • דיני מקרקעין
 • דיני קניין
 • זכות הקניין
 • חוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969
 • עסקות מקרקעין
 • צדק
 • שיקול דעת שיפוטי

Cite this