שיפור הישגי תלמידים במדעים בחברה הערבית: התערבות לקידום סכמת החשיבה המופשטת והשפעתה על הישגי תלמידים בנושא המודל החלקיקי של החומר

ויסאם בשארה, ראובן בבאי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מבדיקת תוצאות בחינות הבגרות של תלמידים ערבים במקצועות מדעיים, עולה כי ההישגים הלימודיים של תלמידים בבחינות אלה נמוכים בהשוואה להישגי תלמידים בחברה היהודית. המחקר הנוכחי נובע מהתייחסות עדכנית לרמה הקוגנטיבית בפועל של התלמידים, הידועה בקשריה ליכולת היישום של סכמות חשיבה גבוהות, דוגמת החשיבה המופשטת. במחקר נבדק אם תוכנית ההתערבות משפרת את הישגי התלמידים בהשוואה ללימוד התכנים בדרך המסורתית, המוצעת על-ידי מנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעל אירוח והיענות (קובץ בעריכת אמל ג'מאל)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון וולטר ליבך לחקר הדו-קיום היהודי-ערבי
Pages159-179
Number of pages21
ISBN (Print)9789659306008
StatePublished - 2023

IHP Publications

 • ihp
 • Academic achievement
 • Developmental psychology
 • Junior high school students
 • Palestinian Arabs -- Education -- Israel
 • People with social disabilities -- Education
 • Science -- Study and teaching
 • Thought and thinking
 • cognition
 • הישגים לימודיים
 • התפתחות שכלית
 • חשיבה מופשטת
 • טיפוח החשיבה
 • מדעים -- לימוד והוראה
 • ערבים בישראל -- חינוך
 • תוכניות התערבות חינוכיות
 • תלמידים בחטיבת הביניים

Cite this