שיעור מקוון על הזכות לפרטיות: הרשת החברתית ובית הספר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מיכאל בירנהק בוחן את תפקידה של הרשת החברתית בבית הספר דרך הפריזמה של הזכות לפרטיות. דיונו ביחס שבין משפט לחברה ולטכנולוגיה נועד להעשיר את השיח החינוכי בעניין. לדבריו, הקושי הבסיסי בסוגיה זו הוא ששני הקשרים, שעד כה היו נפרדים, קורסים כעת זה לתוך זה: מצד אחד הרשת החברתית, שבה מתקיימת מערכת יחסים רצונית בין "חברים" לבין עצמם ובין הגולשים לבין מפעילי הרשת, ומצד שני היחסים ההיררכיים בין מורה לתלמיד, בין בית הספר לתלמיד, ובאופן רחב יותר בין מערכת החינוך לתלמיד. בהקשר זה בוחן הכותב את מדיניות משרד החינוך בנושא הרשתות החברתיות ורואה בה ניסיון להקים מחדש את הגדרות שקרסו. הפריזמה המשפטית המובאת בפרק זה מצביעה על היבטים אחדים במדיניות זו הטעונים השלמה, כגון הודעה והסכמה של הצדדים, הגבלת איסוף מידע לפי כללי הרשת ובחירות המשתמשים, הימנעות מאיסוף מידע עודף והגבלת השימושים במידע. הכותב טוען כי מדיניות משרד החינוך והשיח שהתקיים עד כה בנושא מדגישים את היחסים בין מורים לתלמידים, אולם מקדישים תשומת לב מועטה בלבד ליחסים בין המערכת לתלמיד, ומתעלמים ממה שאין בכוחם לשלוט בו - יחסי הרשת והמשתמשים. הכותב רואה בתפיסה ההוליסטית של הפרטיות במערכת החינוך צעד חשוב, הן בהווה מתוך הצורך לכבד את פרטיותם של התלמידים, אך הן למען העתיד, שהרי תלמידים אלה הם הם אזרחי העתיד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחומות החינוך נפלו ברשת? (קובץ בעריכת ברוך שוורץ, חננאל רוזנברג, קריסטינה אסטרחן)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages243-262
Number of pages20
ISBN (Print)9789655301359
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Education and state -- Israel
 • Internet -- Law and legislation
 • Online social networks
 • Privacy
 • School children
 • Schools
 • Teachers
 • Technology
 • בתי ספר
 • טכנולוגיה
 • מדיניות חינוכית (של משרד החינוך)
 • מורים
 • משפט ואינטרנט
 • פרטיות
 • רשתות חברתיות (באינטרנט)
 • תלמידים

Cite this